1.)TARİHİ HATAY ÇALIŞMA GRUBU

 

Hatay sınırları içerisindeki tüm tarihi unsurların ön plana çıkarılmasını,bu unsurların Hatay’ın geleceğine katkı sağlayacak hale dönüştürecek eğitici ve kültürel çalışmalar yapılmasını sağlar.

 

2.) KÜLTÜR SANAT ÇALIŞMA GRUBU

 

Hatay’ın kültür sanat gerçeğine uygun faaliyetler gerçekleştirmek ve Hatay’ın kültür sanatına ilgi duyan herkesi bir arada toplamayı hedefleyerek birçok  kültür,sanat,tiyatro,resim,sinema vb. projesinin olgunlaşmasını sağlamak.

 

3.) HATAY TURİZM ÇALIŞMA GRUBU

 

Hatay’ın ana turizm değerleriyle ilgili ve turizmini geliştirici her türlü proje ile turizm tali unsurları olan ulaşım,konaklama vb. konularında   çalışmalar yapar.

 

4.) HATAY TANITIM ÇALIŞMA GRUBU

 

Hatay Love Mark(Marka Aşkı) bilinci ile Hatay’ı tanıma ve tanıtma konusunda  çalışmalar yapar.Hatay marka endamı,marka kimliği,marka değeri unsurlarının lansmanına yönelik içerikler ile yerel,ulusal ve uluslararası bağlantılar üretir.

 

5.) ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU

 

Çevresel,toplumsal ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak tarım arazilerinin korunması,ağaçlandırma,erozyonla mücadele,sürdürülebilir tarım,su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi,canlı varlığını tehdit eden unsurlar konusunda toplumun bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar yapar.

 

6.)EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU

 

Bireysel ve toplumsal başarıların artması,çağdaş,modern ve gelişen dünyaya adapte olan bireylerin eğitimi için atılacak  adımlar için çalışır.

 

7.)EMEKLİLER ÇALIŞMA GRUBU

 

Emeklilerin yaşam kalitesinin arttırılması,karşılaştıkları sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesi için çalışır.

 

8.)DÜNYA MİRASI ÇALIŞMA GRUBU

 

Hatay’ın dünya mirası olabilecek tüm tarihi,kültürel değerlerin listesi yapılarak dünya mirası listesine girebilecek değerlerin çalışması ve ayrıca tüm diğer değerlerin topluma ve geleceğe kazandırılması için çalışır.

 

9.)FOTOĞRAF/VİDEO ÇALIŞMA GRUBU

 

Hatay’ın görsel değerlerinin işlendiği fotoğraf ve film prodüksiyonu konusunda çalışmalar yapar.

 

10.)İNOVASYON/ARGE ÇALIŞMA GRUBU

 

Hatay için yenilik oluşturabilecek fırsatlar,araştırma geliştirme projeleri 

üretmek veya var olanları uygulama pratiklerini değerlendirmek için bir araya gelir.Hatay kentine yönelik “kıt kaynaklarla,maksimum faydalar” prensibiyle kent tasarrufuna  yönelik  projeler için de çalışır.

 

11.)KÖY/KIRSAL ÇALIŞMA GRUBU

 

Hatay köylerinin ve kırsalının sorunları,çözüm önerileri için bir araya gelir.Köy ve kırsal yaşam mutluluğu için projeler üretir.Ayrıca tarımsal ve hayvansal sorunlar ve çözümler için çalışır.

 

12.)ESNAF ÇALIŞMA GRUBU

 

Esnafın sorunları ve daha iyi şartlarda esnaf olmanın projelerini tartışır ve Hatay’da ahilik ahlakıyla esnaf mantığı ile Hatay turizmine katkı sağlamayı hedefler.

 

13.)KENT GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

 

Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında yardımcı olmak amacıyla 

Hatay’daki ilgili kuruluşlar ile halk arasında işbirliğini güçlendirmek ve modern ve teknolojik güvenlik sistemleri için çalışmalar yapar.

 

14.)SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU

 

Hatay’daki olası sağlık problemleri için veya obezite,sigara, vb. genel sağlık problemleri için çalışmalar yapar.

 

15.)SANAYİ VE TİCARET ÇALIŞMA GRUBU

 

Girişimciliği özendiren,destekleyen,iş dünyasına katma değer üreten fırsatların aktarılması ve arttırılması için çalışmalar yapar.Sanayi ve ticaret dünyası ile halkı bir araya getirici girişimlerde bulunur.

 

16.)İLÇELER ÇALIŞMA GRUBU

 

Hatay’ın tüm ilçelerinin bir araya gelerek sorun,çözüm ve önerilerinin tartışıldığı ve Hataylılık bilinciyle Hatay’ın dünya markası olma hedefine sunulacak katkılar için çalışılır.Her ilçenin temel özellikleri ve farklılıkları büyük Hatay markası için değerlendirilir.

 

17.)SOSYAL İŞLER ÇALIŞMA GRUBU

 

Hatay’da yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılacak sosyal yardımlaşma ve dayanışma projeleri için çalışılır.

 

18.)SPOR ÇALIŞMA GRUBU

 

Başta amatör sporlar olmak üzere Hatay Kenti sporu ve sporcusu için projeler üretir.

 

19.)TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

 

Türk Sanat Müziği’nin yaşatılması ve paylaşılarak gelecek nesillere aktarılması için çalışır,projeler üretir.

 

20.)TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

 

Türk Halk Müziği’nin yaşatılması ve paylaşılarak gelecek nesillere aktarılması için çalışır,projeler üretir.

 

21.)GASTRONOMİ ÇALIŞMA GRUBU

 

Hatay’ın en önemli değerlerinden birisi olan yemek kültürünün daha da önemli hale gelmesi ve daha fazla turizm fırsatına dönüşmesi için çalışır.

 

22.)SABUN/ZEYTİNYAĞI ÇALIŞMA GRUBU

 

Hatay’ın en önemli tarımsal değerlerinden biri olan zeytin ve ürünleri 

konusunda çalışmalar yapar,ayrıca zeytinyağı ve sabunun bir Hatay markası olması için çalışır.

 

23.)KENT ESTETİĞİ  ÇALIŞMA GRUBU

 

Eski Hatay evlerinin turizm değerine ve reprodüksiyona dönüşmesi,yol 

kenarlarının, kaldırımların estetiği ve düzeni, yeşil alanların artmasına yönelik sürdürülebilir çalışmalar yapar,gayri estetik tüm unsurların giderilmesine yönelik projelerle rekreasyon projeleri üretir.